Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Zájmové kroužky

I letos jsou žákům nabízeny zájmové kroužky. Kroužky pracují v odpoledních hodinách a nejsou zpoplatněné.

Děti mohou do kroužků docházet na základě písemného souhlasu rodičů. Do kroužku se lze přihlásit i v průběhu školního roku, a to v případě volné kapacity.

Prosíme, pečlivě zvažte přihlášení do kroužku, docházka je poté po celé pololetí povinná.

Ve školním roce 2018/2019 nabízí naše škola

tyto zájmové kroužky:

čtenářský klub

hra na flétnu

taneční kroužek

anglická konverzace

keramický kroužek

počítačový kroužek

netradiční hry

 

 

 

 

Počítačový kroužek

 V počítačovém kroužku se učíme základní manipulaci s počítačem, osvojujeme si návyky spojené s běžným používáním počítače a seznamujeme se se základními funkcemi programu Malování, Microsoft office Word a Powerpoint. V počítačovém kroužku se také učíme vyhledávat různé informace a obrázky pomocí internetu. Počítačová učebna je nyní nově vybavena 5 notebooky. 

imagesp.jpg

 

 Hra na flétnu

Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí s hudbou. V průběhu roku se naučí základům hry na flétnu a čtení z not tak, aby si samostatně mohly zahrát některé jednodušší písně.

index.jpg

 

Anglický jazyk  - konverzace

Kroužek anglického jazyka je zaměřen na prohlubování znalostí anglického jazyka. Výuka je vedena zábavnou formou, tj. především pomocí dětské hry v angličtině, anglických písní, seznamování s novými slovíčky a jejich opakováním. Kroužek je také zaměřen na komunikaci  a orientaci v běžných životních situacích.  Naším cílem je děti cizím jazykem zaujmout, proto se zaměřujeme hlavně na práci "mimo lavice".

u11478254.jpg

 Německý jazyk - letos nenabízíme

Cílem kroužku je seznámit děti s novým cizím jazykem, osvojit si základní fráze, poznat zvyky německy mluvících zemí. Procvičují se tato témata - pozdravy, barvy, číslovky, rodina, jídlo, nakupování, v restauraci, Vánoce, Velikonoce, oblečení, hodiny, zdraví,aj. Výuka je vhodně doplňována různými aktivitami.

nemcina.jpg

Výtvarný kroužek - letos nenabízíme

Cílem výtvarného kroužku je seznámení dětí s novými výtvarnými technikami, rozvíjení šikovných rukou, ale i rozumu a citu. Jeho náplní je malování, kreslení, ale i nové výtvarné techniky a neobvyklé postupy.

mcllljzbi.jpeg

 

Sportovní kroužek - letos nenabízíme

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny (školního hřiště). Výuka je složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu.

images.jpg

 

Taneční kroužek

Taneční kroužek nenásilnou a hravou formou rozvíjí pohybové schopnosti dětí. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu. Ve výuce nechybí taneční sestavy na různá říkadla, básničky, tance ve zjednodušené formě a hry podporující správné držení těla. Součástí kroužku je nácvik tanečních vystoupení na školní a obecní akce.

aiebxb4lt.jpeg

 

Keramický kroužek

Naše škola zřídila dílničku s keramickou pecí na základě úspěšného projektu a získala tak finanční dotaci na zakoupení keramické pece, hrnčířského kruhu a poličky s regály a nářadím (více o projektu zde).

Cílem kroužku je smysluplně trávit volný odpolední čas a podpořit u dětí přirozenou fantazii, tvořivost a chuť něco vyrábět. Děti se v keramickém kroužku seznamí s novými materiály a postupy spojenými s prací s keramickou hlínou. Rovněž budou plánovat, pracovat dle předlohy, ale i volně dle své vlastní fantazie. Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti budou vytvářet hodnoty, uvědomovat si, že za konrétním výsledkem práce stojí jejich snaha a píle. Děti tak získávají vztah k věcem, uvědomí si, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.

indexc.jpg